il Giappone in Italia


Eventi


 
  GENNAIO
 1      OSHOUGATSU 
(GANJITSU)
  capodanno
   SHICHIFUKUJIN MEGURI  Nipponbashi (TOKYO)  
9/10/11 EBISU-SAN MATSURI  Kureha shrine (IKEDA)  
14 DOYA DOYA MATSURI Shitennoji (OSAKA) VIDEO
2° lunedi del mese      SEIJIN NO HI    coming age festival
18/19  SHAIKA-IN MATSURI  Shaika-in 
(IKEDA)
 
20 MOMOTESAI MATSURI  Omoto shrine 
(MIYAJIMA)
 
4° sabato del mese WAKAKUSA YAMAYAKI NARA  
  FEBBRAIO
3  SETSUBUN    
4  festa di primavera    
primi di febbraio-primi di marzo KAWAZUZAKURA MATSURI IZU PENISULA  
11 KENKOKU KINENBI    commemorazione della fondazione del Giappone
15-16  YOKOTE  MATSURI  KAMAKURA   
 
   YUKI MATSURI
HOKKAIDO  
  HAMAHAGE AKITA  
3° sabato del mese HADAKA MATSURI OKAYAMA festival con uomini semimudi
  MARZO
3 HINA MATSURI (MOMO NO SAKKU) festa nazionale LEGGI 
1-14/3 OMIZUTORI TODAIJI (NARA)  
  SAPPORO SNOW FESTIVAL  SAPPORO  
  HINA MATSURI TOTTORI festival delle bambole
  HANATORO KYOTO LEGGI
20       Kiyomori shrine (MIYAJIMA) commemorazione morte di Taira no Kiyomori
20/21 SHUNBUN NO HI   equinozio invernale
20-31 MITO UME MATSURI    
  APRILE
1^  domenica di Aprile  SPRING FESTIVAL Nipponbashi (TOKYO)   
1^ o 2^ domenica di Aprile FESTIVAL DEL PENE KAWASAKI VIDEO
14-15 TAKAYAMA MATSURI TAKAYAMA  
metà aprile - fine maggio FUJI SHIBAZAKURA MATSURI FUJIGOKO  
19-20 FURUKAWA MATSURI FURUKAWA  
  HANA MATSURI    
29    SHOUWA NO HI    
  MAGGIO
 3 KENPOU KINENBI    commemorazione della costituzione del Giappone
 4     MIDORI NO HI     giornata ecologica
5 KODOMO NO HI    giornata dei bambini
15 AOI MATSURI KYOTO LEGGI
  SANJA MATSURI ASAKUSA SHRINE (TOKYO)  
metà maggio   KANDA MATSURI (TOKYO)  
3° sabato MIFUNE MATSURI ARASHIYAMA  
  GIUGNO
5 AGATA MATSURI Agata Shrine (UJI)  
7-9 TOKASAN MATSURI HIROSHIMA  
metà giugno  SANNO FESTIVAL Hie shrine (TOKYO)  
23     IREI NO HI   memorial della battaglia di Okinawa
  LUGLIO
    TANABATA    
14       NACHI FIRE FESTIVAL WAKAYAMA  
17     GION MATSURI  KYOTO LEGGI
3° lunedi del mese      UMI NO HI   giorno del mare
    SUMIDAGAWA   MATSURI ASAKUSA (TOKYO)  
  TENJIN MATSURI  OSAKA  
4° sabato di luglio    NIHONBASHI WASHING CEREMONY Nipponbashi (TOKYO)  lavaggio del ponte da parte di tutti
  HAKATA GION MATSURI HAKATA  
  SAWARA  MATSURI     
  AGOSTO
1-7 NEPUTA MATSURI  HIROSHIMA  
 2-7 NEBUTA MATSURI AOMORI  
3-6 AKITA MATSURI    
6 PEACE MEMORIAL HIROSHIMA cerimonia
8 FUJI TV DAY TOKYO Si tiene ad Odaiba (leggi)
10 UJI RIVER FIREWORKS UJI  
12-15 AWA ODORI TOKUSHIMA  
13-15  OBON MATSURI    visita ai parenti defunti
   AKA ODORI TOKUSHIMA  
  KANTOU AKITA  
  HANAGASA MATSURI YAMAGATA  
  SETTEMBRE
3° lunedi del mese     KEIROU NO HI    giorno del rispetto degli anziani
15-16  KISHIWATA DANJIRI MATSURI  KISHIWATA ST. (SHIN OSAKA)  
22/23     SHUBUN NO HI   equinozio autunnale
22-24 EARTH CELEBRATION SADOGASHIMA festival musicale
   YABUSAME KANAGAWA  
   ZENTOU EISAA MATSURI OKINAWA  
  OTTOBRE
7-9    NAGASAKI
KUN CHI
NAGASAKI  
9-10 TAKAYAMA MATSURI TAKAYAMA  
2° lunedi del mese    TAIIKU NO HI   NATIONAL SPORT DAY
23-25 UENO TANJIN MATSURI    
22 JIDAI MATSURI KYOTO LEGGI
metà/fine ottobre TOKYO KIMONO WEEK Nihonbashi (TOKYO)  
metà/fine ottobre NIHONBASHI-KYOBASHI FESTIVAL TOKYO  
  JAZZ FESTIVAL ASAGAYA (TOKYO)  
  SAWARA MATSURI    
ultima domenica FESTIVAL TE' VERDE UJI  
  NOVEMBRE
3 BUNKA NO HI   giornata della cultura
3 FIRE WALKING CEREMONY MIYAJIMA al Daiganji
3 KYUAN MATSURI KYUAN TEMPLE (IKEDA)  
2° lunedi del mese KINROU KANSHA NO HI   labor thanks spring day
  DICEMBRE
  HANATORO ARASHIYAMA LEGGI
23       TENNOU TANJOBI   compleanno dell'imperatore
27-29 OSAME NO TOSHI NO ICHI Higashi Nihonbashi (TOKYO)  
31       OUMISOKA    
        

Per altri eventi a Tokyo:  QUI

Per eventi a  Kyoto: QUI